Bt-k és KKT-k PTK szerinti működésének határideje megváltozott

ujptk2015. március 15-e után a Bt-k és KKT-k az új Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint kötelesek működni, az ezzel kapcsolatos változásokat a cégbíróságon köteles átvezetteni.
A jó hír viszont az, hogy ezt a határidőt meghosszabbították 2015. Április  14-ig.
Milyen előnnyel jár annak aki ezt a módosítást még nem végezte el?
A meghosszabbított időpontig a PTK-ban leírt változási kötelezettségek teljesítése továbbra is illeték mentes. Amennyiben valaki eddig az időpontig sem jegyezteti be Cégbíróságon a kötelező változtatásokat annak a meghosszabított időpont után már illetéket is meg kell fizetni.
Pontosan milyen változásról is beszélünk a Bt.-k és KKT.-k esetében?
2014. március 15-én lépett életbe az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) amely tartalmazott átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket a gazdasági társaságokra vonatkozóan.
Az új Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles dönteni az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és ezt a legfőbb szervi határozatot köteles a cégbírósághoz benyújtani. Ettől az időponttól kezdve a gazdálkodó az új Ptk. szerint működik. A Ptk. véghatáridőt is meghatároz az áttérésre, ha a létesítő okirat módosítására nem kerülne sor. Az áttérés határideje közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15., korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság esetén 2016. március 15. A társaságok létesítő okirata ezt követően nem tartalmazhat az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
A létesítő okiratot nem kell módosítani, ha a módosítás csak azért volna szükséges, mert a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség ezen kívül a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból kerül módosításra, a társaság köteles ezeket a változásokat is azon átvezetni.
A társasági határozat és változásbejegyzési kérelem benyújtása a cégbírósághoz illetékmentes, és közzétételi költségtérítést sem kell megfizetni, ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.
Nagyon fontos a bejelentési kötelezettség megtétele, mert ha kitolt határidő után sem végzik el a módosítást  akkor már szankcionálja a késedelmet a cégbíróság.