EÁKER – bejelentési kötelezettség, ellenőrzés és szankciók

EKÁER bejelentési kötelezettségAz EÁKER már összekapcsolásra került a NAV rendszerével. Ennek az adóelkerülés kiszűrésén túl célja az áruforgalom átláthatósága, az élelmiszerek, köztük a romlandó árukkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása.  Másik ok még azon piaci szereplők erősítése akik tevékenységük során jogkövető magatartást mutatnak.

Nyomonkövethetővé válik minden áru tényleges útja az EÁKER rendszersegítségével. Ebben a rendszerben már az aru útnak indítása előtt minden fontos információt rögzíteni kell.

Az Adóhivatal tájákoztatása szerint az adatok egy része az áru megérkezéséig módosítható, illetve vannak olyan adatok is amelyek  megérkezés után is. A szállító jármű rendszámának megadása nem feltétele az EÁKER szám megkapásának, de a szállítás megkezdéséig meg kell adni a rendszerben.

A bejelentkezési kötelezettség a belföldi kereskedelemben résztvevő feleket érinti, illetve minden olyan gépjárművel végzett fuvarozást amely útdíjköteles.

EÁKER-es regisztráció feltételei

Az EÁKER-es regisztráció feltétele ügyfélkapus regisztráció megléte. Akinek nincsen ilyen annak az első lépés egy  ügyfélkapus regisztráció létrehozása.

A ügyfélkapus regisztráció létrehozása után a regisztrációs lépések mindenki számára azonosak:

  • Az adózó törvényes képviselője felhasználó nevet és jelszót igényel az EÁKER rendszerben. Ez lesz az elsődleges hozzáférés.
  • A már elkészült felhasználónévvel és jelszóval a weboldalra belépve további felhasználókat rendelhet hozzá az EÁKER rendszerhez az elsődleges felhasználó.

EÁKER bejelentési kötelezettség:

Be kell jelenteni:

  • a terméket átvevőnek/címzettnek a Közösségen belüli beszerzést és az egyéb célú behozatalt;
  • az eladónak/feladónak az EU más tagállamába történő értékesítést és az egyéb célú kivitelt;
  • az eladónak az első belföldi adóköteles értékesítést, ha az nem a végfelhasználó részére történik.

Belföldi fordított adózás alá eső termékek nem mentesülnek a bejelentési kötlezettség alól.

A következő tevékenységek mentesülnek az EÁKER bejelentési kötelezettség alól:

  • Segélyszállítmányok
  • Katasztrófaelhárításban tevékenykedő gépjárművek
  • Gyüjtő fuvar keretévben végzett közúti árúszállítás amennyiben nem haladja meg a törvényben meghatározott mennyiséget
  • Törvényben meghatározott jövedéki termék esetén
  • Kockázatos termék amely nettó ellenértéke nem haladja meg a 2 milló forintot, illetve 2,5 tonnánál kevesebb

NÉHIB hatáskörébe tartozó termékek esetében szükséges egy FELIR szám megléte.  Ez a FELIR szám amely a vállalkozás és a termék első magyaroszági helyének regisztrációját írja elő.

Kockázatos termékek esetében a bejelentésen túl egy biztosítékot is fel kell mutatni  és folyamatosan fenntartani 2015. Február 1-től.

A biztosíték mértéke az EÁKER-ben rögzített kockázatos termékek nettó értékének 15%-a az előző hatvan napot tekintve. A biztosíték megfizetése alól mentesül a vállalkozás ha minősített adózói adatbázisban szerepel vagy 2 éve működik, nincs az adószáma felfüggesztve és szerepel a köztartozásmentes  adózói bázisban.

Az EÁKER rendszerben történő rögzítés után mindenki egy 15 napig érvényes számot kap, amit a fuvarozónak, vagy a fuvarszerzvezőnek meg kell adni.

A bejelentés nélkül fuvarozott termék után a NAV 40%  mulasztási bírságot szabhat ki. Ugyan ilyen mértékig a NAV-nak lehetősége van az áru lefoglalására is.

A NAV 2015. február 1-jéig nem szab ki bírságot az EÁKER szám hiánya miatt.

További információ a NAV oldalán található.